Päästökauppakauden 2021-2030 päästöoikeuksien ilmaisjako

Kirjaudu sisäänTervetuloa päästöoikeuksien ilmaisjaon asiointijärjestelmään. Järjestelmässä toiminnanharjoittajat voivat hakea maksutta jaettavia päästöoikeuksia niiden laitosten osalta, jotka ovat päästökaupan piirissä ja oikeutettuja päästöoikeuksien ilmaisjakoon jakokaudella 2021-2025. Todentajat voivat järjestelmässä todentaa päästöoikeuksien ilmaisjaon hakemiseen liittyviä tietoja. Uusien henkilöiden valtuuttaminen FINETS-järjestelmän käyttäjiksi tapahtuu Suomi.fi (https://www.suomi.fi/etusivu) kautta.

Vakiintuneiden laitosten osalta päästöoikeuksien ilmaisjakoa on haettava järjestelmässä viimeistään 31.5.2019.

Työ- ja elinkeinoministeriö:
4. kauden ilmaisjakohakemuksen perustietoselvitykseen liittyvät kysymykset paastokauppa2020@tem.fi
Kaikki 3. päästökauppakauden ilmaisjakoasiat paastokauppa2013@tem.fi

Energiavirasto:
Asiointijärjestelmään ja 4. kauden hakemuksen tarkkailumenetelmäsuunnitelmaan (MMP) liittyvät kysymykset ilmaisjako2021-2030@energiavirasto.fi